«Άχρηστα Πράγματα»

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ

book

«Με Πολυπρόσωπη Σκίαση»
Χειροποίητο βιβλίο με 43 ποιήματα
και 43 έργα ( 25 x 35 cm ) σε χαρτί kraft με μελάνια και pastel

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ


«Ανησυχία και Κίνηση Προστασίας Λίγων Γραμμαρίων»
12 έργα, μικτή τεχνική
20 x 25 cm

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ Home Pageadmin