Η άκρη του Ν(ο)ήματος


2018

ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ατομική έκθεση στο πλαίσιο της
7ης DESIGN FOR LIFE

Επισκεφθείτε την έκθεση:

3D Virtual Tour
Η άκρη του Ν(ο)ήματοςnikos