Σπίτι

Μαρία Σταμάτη, καλοκαίρι 2012. Εικαστικό video.

“Πώς μπορείς να ευχαριστήσεις ένα σπίτι;” –Μαρία Σταμάτη

Μουσική: Niko S. Echo

Σπίτιnikos