Σύντομο animation του έργου
(8 δευτερόλεπτα)

Please,
I Can’t Breathe


Σινική και μολύβι σε χαρτί τετραδίου, χαρτόνι και κλωστή

Please, I Can't Breathenikos