Ανησυχία και
Κίνηση Προστασίας
Λίγων Γραμμαρίων


2016

12 έργα
Μικτή τεχνική
20 x 25 cm

Ανησυχία και Κίνηση Προστασίας Λίγων Γραμμαρίωνnikos