Όποιος δεν μιλάει, δεν σημαίνει ότι δεν έχει κάτι να πει.


Όποιος δεν μιλάει, δεν σημαίνει ότι δεν έχει κάτι να πειnikos