Όποιος δεν μιλάει, δεν σημαίνει ότι δεν έχει κάτι να πει.

The silent one does not mean that has nothing to say.


2021

5 έργα

Όποιος δεν μιλάει, δεν σημαίνει ότι δεν έχει κάτι να πειnikos