Ό,τι ζήσαμε κι
ό,τι ζούμε


Ό,τι ζήσαμε κι ό,τι ζούμεnikos