Φωτογραφίες Εκθέσεων

Επιτροπή «Ελλάδα 2021»

 

 

 

 

2021

Lifeline

 

 

 

 

2021

Πριν τελειώσουν οι ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ μέρες

 

 

 

 

2021

Lisbona Contemporanea

 

 

 

 

2021

Meet our spirit

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

2021

BORDERS | FUTURE LANDSCAPES

 

 

 

 

2021

Μελάνι σε Χαρτί 2

 

 

 

 

2021

Διεθνής έκθεση «Infinity Art»

 

 

 

 

2021

Διεθνής έκθεση «Saló d’ estiu»

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

2021

Διεθνής έκθεση «Go with the Flow»

 

 

 

 

2021

Επιτροπή «Ελλάδα 2021»

 

 

 

 

2021

Διεθνής έκθεση «Dialogue Among the Antitheses»

 

 

 

 

2021

Διεθνής έκθεση «In Contemporanea Arte tra Sperimentazione e Ricerca»

 

 

 

 

2021

Διεθνής έκθεση «BARCELONA CONTEMPORARY 2021»

 

 

 

 

2021

Διεθνής έκθεση «Canvas | Mixing Identities»

 

 

 

 

2021

Platforms Project NET 2021

 

 

 

 

2021

Μελάνι σε Χαρτί

 

 

 

 

2021

Διεθνής έκθεση «Daydreaming»

 

 

 

 

2021

Platforms Project NET 2021 Teaser

 

 

 

 

2021

Διεθνής έκθεση «VENICE International ART FAIR 2021»

 

 

 

 

2021

Trame Contemporanee

 

 

 

 

2021

THE BODY LANGUAGE – ITSLIQUID International Art Exhibition 2021

 

 

 

 

2021

Something Beautiful

 

 

 

 

2021

CONTEMPORARY VENICE 2021

 

 

 

 

2021

ARTBOX.PROJECT World 1.0

 

 

 

 

2021

International Abstract Exhibition II

 

 

 

 

2021

No Instructions for Use

 

 

 

 

2020

Human Perceptions

 

 

 

 

2020

Chromatic Harmonies

 

 

 

 

2020

GENESIS

 

 

 

 

2020

HUMAN RIGHTS? THE FUTURE'S SHAPE

 

 

 

 

2020

Summerize

 

 

 

 

2020

Element – Environment – Energy

 

 

 

 

2020

Διεθνής έκθεση «Summer is Art»

 

 

 

 

2020

Παράσταση και Αφαίρεση: Εκλεκτικές Συγγένειες

 

 

 

 

2019

Αισθήματα χωρίς Τόπους

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

2019

Platforms Project 2019

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

2011

Φωτογραφίες Εκθέσεωνadmin