Αφίσα της έκθεσης
«Το αποτύπωμα της ένωσης που ξεκλειδώνει την καρδιά»

«The mark of the bond that unlocks the heart»

Διεθνής έκθεση «Natale in Arte 2021»

(Φωτογραφίες από την Έκθεση)


2021

Διεθνής ομαδική έκθεση
στη Galleria Spazio Porpora
Μιλάνο, Ιταλία

Κείμενο | Μαρία Σταμάτη

Οι εμπειρίες σημαδεύουν τη καρδιά, το κορμί και το κόσμο (μας). Το αποτύπωμά τους, σαν εύπλαστη ύλη, δηλώνει παρουσία και φέρνει συνειρμούς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
 

Statement

Οι εμπειρίες σημαδεύουν τη καρδιά, το κορμί και το κόσμο (μας).

Το αποτύπωμά τους, σαν εύπλαστη ύλη, δηλώνει παρουσία και φέρνει συνειρμούς.

Οι δεσμοί και τα στοιχεία που μας ενώνουν με ανθρώπους και καταστάσεις, όταν μπορούν να ξεκλειδώσουν την καρδιά μας, είναι σαν φυλαχτά.

Μαρία Σταμάτη

Above text in English | Maria Stamati

Experiences mark the heart, the body and the world (of us). Their imprint, like malleable matter, indicates presence and brings associations.

READ THE WHOLE TEXT
 

Statement

Experiences mark the heart, the body and the world (of us).

Their imprint, like malleable matter, indicates presence and brings associations.

The bonds and elements that unite us with people and situations when they can to unlock our hearts, are like amulets.

Maria Stamati

Διεθνής έκθεση «Natale in Arte 2021» - Φωτογραφίεςnikos