«Τα ασυγxώρητα που κρατάνε τη ζωή, σε άκρη δρόμου εξοχής»
«The unforgivable that keep life on the side of country road»
Ακρυλικό | 100 x 80 cm
«Οφθαλμαπάτη προστασίας και ευτυχής κατάληξη ταξιδιού»
«Illusion of protection and successful outcome of the journey»
Ακρυλικό | 100 x 80 cm
«Πόσο αλλάζουν τα πρωινά όταν κοιταζόμαστε στον καθρέφτη ? » (1)
«How much do mornings change when we look at ourselves in the mirror ? » (1)
Ακρυλικό | 100 x 80 cm
«Πόσο αλλάζουν τα πρωινά όταν κοιταζόμαστε στον καθρέφτη ? » (2)
«How much do mornings change when we look at ourselves in the mirror ? » (2)
Ακρυλικό | 100 x 80 cm
«Πόσο αλλάζουν τα πρωινά όταν κοιταζόμαστε στον καθρέφτη ? » (3)
«How much do mornings change when we look at ourselves in the mirror ? » (3)
Ακρυλικό | 100 x 80 cm
«Πόσο αλλάζουν τα πρωινά όταν κοιταζόμαστε στον καθρέφτη ? » (4)
«How much do mornings change when we look at ourselves in the mirror ? » (4)
Ακρυλικό | 100 x 80 cm
«στη Μέση της Νύχτας, στη Μέση της Μέρας, ανιδιοτελής παραχώρηση»
«in the middle of the Night, in the middle of Day, selfness assignment»
Ακρυλικό | 100 x 80 cm
«H οξύνεια της καθαρότητας, επιβίωσης παράγοντας, στο χρόνο του ανθρώπου»
«Insight of clearness, survival factor, in human's time»
Ακρυλικό | 100 x 80 cm
«Αμφίβολη ματαιοδοξία της ομορφιάς, με σφραγισμένα χείλη»
«Doubtful vanity of beauty with tight lips»
Ακρυλικό | 100 x 80 cm
Πειστικό ενδιαφέρον της Ιστορίας και αποφυγή παραδειγματισμού.<br> Ακρυλικό 80 x 100
«Πειστικό ενδιαφέρον της Ιστορίας και αποφυγή παραδειγματισμού»
«Convincing interest of History and exemplification avoidance»
Ακρυλικό | 100 x 80 cm
Η ανάπτυξη της αμφιβολίας . μπροστά σε δάσος καθιερωμένων.<br> Ακρυλικό 80 x 100
«Η ανάπτυξη της αμφιβολίας, μπροστά σε δάσος καθιερωμένων»
«Development of doubt, in front of a forest of established»
Ακρυλικό | 100 x 80 cm
Διερεύνηση της εσωτερικής μετάθεσης όταν η έκβαση εξατράται από την έκφραση.<br> Ακρυλικό 80 x 100
«Διερεύνηση τηε εσωτερικής μετάθεσης όταν η έκβαση εξαρτάται από την έκφραση»
«Exploration of inner removal when the outcome depends on expression»
Ακρυλικό | 100 x 80 cm
Νυχτερινές πεταλούδες σε παιδικό πρόσωπο, σχετικής εξοικείωσης με την Προσμονή.<br> Ακρυλικό 80 x 100
«Νυχτερινές πεταλούδες σε παιδικό πρόσωπο, σχετικής εξοικείωσης με την Προσμονή»
«Nocturnal butterflies on child's face, of relative familiarity with expectation»
Ακρυλικό | 100 x 80 cm
Η ευφορία της απόλυτης κατάκτησης της Παραίτησης.<br> Ακρυλικό 80 x 100
«Η ευφορία της απόλυτης κατάκτησης της Παραίτησης»
«Euphoria in absolute conquest of waiving»
Ακρυλικό | 100 x 80 cm
Αντιμέτωπος με μια παράφορη άνοιξη.<br> Ακρυλικό 80 x 100
«Αντιμέτωπος με μια παράφορη άνοιξη»
«Facing a passionate spring»
Ακρυλικό | 100 x 80 cm
Αγανάκτηση και αδύνατη επαναφορά της εξυπηρέτησης.<br> Ακρυλικό 80 x 100
«Αγανάκτηση και αδύνατη επαναφορά της εξυπηρέτησης»
«Indignation and impossible return of rendering»
Ακρυλικό | 100 x 80 cm
Κατακόρυφων διαστάσεων περιπλάνηση και μέτρηση της οικειότητας.<br> Ακρυλικό 80 x 100
«Κατακόρυφων διαστάσεων περιπλάνηση και μέτρηση της οικειότητας»
«Vertical dimensions' wandering and measuring of familiarity»
Ακρυλικό | 100 x 80 cm
Το αρχικό στάδιο ιδεολογικής διατύπωσης και πόσο αφορά τον έρωτα.<br> Ακρυλικό 100 x 120
«Το αρχικό στάδιο ιδεολογικής διατύπωσης και πόσο αφορά τον έρωτα..»
«The initial stage of ideological formulation and how much it concerns love..»
Ακρυλικό | 100 x 80 cm

Στη Μέση της Νύχτας,
Στη Μέση της Μέρας


2012

TITANIUM YIAYIANNOS GALLERY

Κείμενο | Αριστείδης Γιαγιάννος

Είναι φανερό ότι η ζωγράφος βρίσκεται απέναντι στο ερώτημα : ακίνητος δέκτης-θεατής και κινούμενη εικόνα ή ακίνητη εικόνα και κινούμενος θεατής. Υπαινικτικός λόγος που δεν προτείνει, δεν ερμηνεύει, παρά μόνο σημαίνει και ζητά απαντήσεις, όπως κάθε αληθινό έργο τέχνης…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κριτική Αριστείδης Γιαγιάννος

 

Δείτε επίσης: Ολόκληρο το κείμενο του Αριστείδη Γιαγιάννου για την ατομική έκθεση

Στη Μέση της Νύχτας, Στη Μέση της Μέραςadmin