«Πρόσφυγες»
σινική σε χαρτί
29 cm x 39 cm

Πρόσφυγες


2015

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΜΕΛΙΝΑ”

Πρόσφυγεςadmin