Αφίσα της διεθνούς έκθεσης
«HUMAN RIGHTS? #CLIMA»
Flyer της διεθνούς έκθεσης
«HUMAN RIGHTS? #CLIMA»
Όλοι οι Καλλιτέχνες
που συμμετείχαν στη διεθνή έκθεση
«HUMAN RIGHTS? #CLIMA»

Διεθνής έκθεση «HUMAN RIGHTS? #CLIMA»

(Φωτογραφίες από την Έκθεση)


2019

Διεθνής ομαδική έκθεση
της AIAPI – UNESCO
στην Opera Campana dei Caduti,
Rovereto, Ιταλία

HUMAN RIGHTS? #CLIMA - Διεθνής έκθεση της AIAPI–UNESCO - Φωτογραφίεςnikos