Πρόσκληση για την προεπισκόπηση της έκθεσης (άνω μισό)
Πρόσκληση για την προεπισκόπηση της έκθεσης (κάτω μισό)

Platforms Project NET 2021 Teaser

(Φωτογραφίες από την Έκθεση)


2021

Διαδικτυακή έκθεση
platformsproject.com

Συμμετοχή με την πλατφόρμα
«ArtCode»

Διάρκεια της προεπισκόπησης της κύριας έκθεσης: 5-11 Απριλίου

Δείτε επίσης:

Platforms Project NET 2021 Teaser - Φωτογραφίεςnikos