Η άκρη του Ν(ο)ήματος

Μαρία Σταμάτη, Μάιος 2018. 3D virtual tour.

“Η άκρη του Ν(ο)ήματος”, ατομική έκθεση στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών

Η άκρη του Ν(ο)ήματοςnikos