Ποιητική Βραδιά, Καλλιθέα

Το βίντεο είναι ένα μέρος από μια ποιητική βραδιά.
Έλαβε χώρα στις 24/6/1999 στην Καλλιθέα.

Ποιητική Βραδιά, Καλλιθέαadmin