«Υφαίνοντας το Μέλλον VI»
Ομαδική έκθεση στη
Λαογραφική Στέγη Σαλαμίνας

4-18 Δεκεμβρίου 2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διεθνής ομαδική έκθεση του
MAMAG Modern Art Museum
στη Villa am Kaiserweg
Persenbeug, Αυστρία

Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Home Pagenikos