«...στη θάλασσα 1»

«...στη θάλασσα 2»

«...στη θάλασσα 3»

«...στη θάλασσα 4»

…στη θάλασσα


4 έργα
Ακρυλικά και σινική μελάνη σε χαρτί

...στη θάλασσαnikos