«Ένας Παράγοντας… Ήλιος»
6 ακρυλικά - μικτή τεχνική
25 x 30 cm

Ένας Παράγοντας… Ήλιος


Ένας Παράγοντας... Ήλιοςnikos