Καλοκαίρι στον Κύβο


2015

Μικτή τεχνική από
ακρυλικά, σύρμα, πέτρες, ξύλο και Plexiglas

Καλοκαίρι 2015

Καλοκαίρι στον Κύβοnikos