Η αγάπη δεν κατέχει ούτε κατέχεται


Η αγάπη δεν κατέχει ούτε κατέχεταιnikos