Χρωματική Αρμονία
1 & 2 & 3


2020

Ακρυλικά, σινική μελάνη και νήμα σε χαρτί

Χρωματική Αρμονία 1 & 2 & 3nikos