Μικτή τεχνική 80 x 100
Mixed media
100 x 80 cm
Μικτή τεχνική 60 x 60
Mixed media
60 x 60 cm
Μικτή τεχνική 70 x 100
Mixed media
70 x 100 cm
Μικτή τεχνική 70 x 100
Mixed media
70 x 100 cm
Μικτή τεχνική 60 x 130
Mixed media
130 x 60 cm
Μικτή τεχνική 60 x 60
Mixed media
60 x 60 cm
Μικτή τεχνική 80 x 100
Mixed media
100 x 80 cm
Μικτή τεχνική 60 x 60
Mixed media
60 x 60 cm
Μικτή τεχνική 130 x 150
Mixed media
150 x 130 cm
Μικτή τεχνική 70 x 100
Mixed media
70 x 100 cm
Μικτή τεχνική 130 x 150
Mixed media
150 x 130 cm
Μικτή τεχνική 60 x 60
Mixed media
60 x 60 cm
Μικτή τεχνική 150 x 130
Mixed media
130 x 150 cm
Μικτή τεχνική 100 x 70
Mixed media
70 x 100 cm
Μικτή τεχνική 35 x 45
Mixed media
35 x 45 cm
Μικτή τεχνική 150 x 130
Mixed media
130 x 150 cm
Μικτή τεχνική 60 x 60
Mixed media
60 x 60 cm

COSMOS 2000


2000

ELEMENTS GALLERY

COSMOS 2000nikos