Αφίσα της έκθεσης

8η DESIGN FOR LIFE

(Φωτογραφίες από την Έκθεση)


2019

10-31 Μαΐου 2019
ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πατησίων 47, Μουσείο

Δείτε επίσης: Συμμετοχή στην έκθεση με την εγκατάσταση «Η αντιπαράθεση έχει αθέλητη επιθυμία την ισορροπία ?».

8η DESIGN FOR LIFE - Φωτογραφίεςnikos