Διεθνής έκθεση «Borderless»

(Φωτογραφίες από την Έκθεση)


2024

Διεθνής ομαδική έκθεση
στον εκθεσιακό χώρο
Europa Experience – David Sassoli,
που προωθείται από το Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
είναι αφιερωμένος στον πρώην Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου
και βρίσκεται στην Piazza Venezia
Ρώμη, Ιταλία

Διεθνής έκθεση «Borderless» - Φωτογραφίεςnikos