Διεθνής έκθεση «Human Perceptions»

(Φωτογραφίες από την Έκθεση)


2020

Διεθνής ομαδική έκθεση
στην γκαλερί coGalleries
Βερολίνο, Γερμανία

Από το δελτίο τύπου της έκθεσης:

(στα Ιταλικά)

La mostra vede protagonisti una rosa di artisti internazionali in una delle città Europee, “Berlino”, in cui la storia della città si mescola con la creatività di artisti contemporanei.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Arte Borgo Gallery presenta la nuova mostra internazionale

Human Perceptions

La mostra vede protagonisti una rosa di artisti internazionali in una delle città Europee, “Berlino”, in cui la storia della città si mescola con la creatività di artisti contemporanei.

Con la mostra Human Perceptions, ogni artista si confronta attraverso la realizzazione di un’opera d’arte sulle tematiche quotidiane di un essere umano che da ordinarie si rivelano straordinarie. Una percezione che si rivela straordinaria quando appagati delle proprie esigenze materiali si esamina il rapporto con gli altri, individuando qualcosa che oltrepassa noi stessi. L’arte espressa in tutte le forme è strumento di riflessione e di dimostrazione di percezioni insolite, straordinarie… umane, che riesce a plasmare il modo di rapportarci con il mondo… tra esseri umani, ambiente e natura.

Διεθνής έκθεση «Human Perceptions» - Φωτογραφίεςnikos