«Κυτταρική Μνήμη 1»
Μικτή τεχνική
45 x 35 cm
«Κυτταρική Μνήμη 2»
Μικτή τεχνική
45 x 35 cm
«Κυτταρική Μνήμη 3»
Μικτή τεχνική
45 x 35 cm
«Κυτταρική Μνήμη 4»
Μικτή τεχνική
45 x 35 cm
«Κυτταρική Μνήμη 5»
Μικτή τεχνική
45 x 35 cm
«Κυτταρική Μνήμη 6»
Μικτή τεχνική
45 x 35 cm
«Κυτταρική Μνήμη 7»
Μικτή τεχνική
45 x 35 cm
«Κυτταρική Μνήμη 8»
Μικτή τεχνική
45 x 35 cm
«Κυτταρική Μνήμη 9»
Μικτή τεχνική
45 x 35 cm
«Κυτταρική Μνήμη 10»
Μικτή τεχνική
45 x 35 cm
«Κυτταρική Μνήμη 11»
Μικτή τεχνική
45 x 35 cm
«Κυτταρική Μνήμη 12»
Μικτή τεχνική
45 x 35 cm
«Κυτταρική Μνήμη 13»
Μικτή τεχνική
45 x 35 cm
«Κυτταρική Μνήμη 14»
Μικτή τεχνική
45 x 35 cm
«Κυτταρική Μνήμη 15»
Μικτή τεχνική
45 x 35 cm

Κυτταρική Μνήμη


1997

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ POZNAN, ΠΟΛΩΝΙΑ

Κυτταρική Μνήμηnikos