Ατομική έκθεση «Present with Perspective of the Future» στη Μάντοβα


2022

Ατομική έκθεση
στο Diocesan Museum
“Francesco Gonzaga”
Μάντοβα, Ιταλία

Ατομική έκθεση «Present with Perspective of the Future» στη Μάντοβαnikos