Καράβια

Εγκατάσταση “Καράβια”, Ιούνιος – Ιούλιος 2014

Καράβιαnikos