Καταδικάζουμε τη ΒΙΑ, γιατί φωλιάζει στην καρδιά

Καταδικάζουμε τη ΒΙΑ, γιατί φωλιάζει στην καρδιά


Εγκατάσταση

Παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της έκθεσης
«Platforms Project 2020»
14-31 Μαΐου
στην πλατφόρμα «ArtCode»

Δείτε επίσης: Video παρουσίασης του έργου

Καταδικάζουμε τη ΒΙΑ, γιατί φωλιάζει στην καρδιάnikos